โรสมารี อะคาเดมี่ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 25 ปีในประเทศไทย เปิดให้นักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี ทดลองเรียนฟรี ในโครงการ International Transition Program

โรสมารี อะคาเดมี่ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 25 ปีในประเทศไทย เปิดให้นักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี  ทดลองเรียนฟรี ในโครงการ International Transition Program

นนทบุรี : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น. โรสมารี อะคาเดมี่ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 25 ปีในประเทศไทย เปิดให้นักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี  ทดลองเรียนฟรี ในโครงการ International Transition Program ครั้งแรกกับการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนไทย อายุ 6 - 14 ปี เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนนานาชาติ ตอบแทนสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองที่นั่งสำหรับบุตรหลานได้ที่ คุณวันชัย หรือ คุณโรสมารี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 960 3663 หรือ อีเมล wanchai@rose-marie.ac.th หรือ rosemarie@rose-marie.ac.th หรือwww.rosemarie@rose-marie.ac.th

หลักสูตร International Transition Program เน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยทีมงานที่มีคุณวุฒิและคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรของ โรสมารี อะคาเดมี่  ซึ่งแยกจากโปรแกรมปกติเกรด 1-8 โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา คือ  ระยะเวลา 1 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 29 เมษายน 2563 และระยะเวลา 2 ระหว่างวันที่  30 เมษายน - 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น. หลักสูตรสำหรับสองหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยภาษาศิลปะ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ICT, ศิลปะและดนตรีซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับการสอนในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ  โดยมีค่าเล่าเรียนในราคาเพียง 44,500 บาทต่อช่วงเวลาต่อนักเรียน (ไม่รวมอาหารกลางวัน)  พิเศษสุด !!! สำหรับนักเรียนที่สมัคร  3 คนคนแรก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามปกติ 5,000 บาทและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 60,000 บาท