เอเอสเอ็ม แจงมาตรการรับมือ พนักงานติด COVID-19

เอเอสเอ็ม แจงมาตรการรับมือ พนักงานติด COVID-19

จากกรณี เจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ของ บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ สงสัยจะติดไวรัส COVID-19 นั้น นายกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ เอเอสเอ็ม ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงพนักงานทุกคนระบุว่า เมื่อเวลา 20.35 น. ของวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดเชื้อ COVID-19 โดยผู้จัดการแผนกธุรกิจการบินรายงานว่ามีพนักงานตรวจค้น กลุ่มบี 5 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลบางนา 1 ซึ่งแพทย์ได้ทำการกักตัวเบื้องต้นเพื่อเฝ้าดูอาการ และผลการตรวจพบว่า มีผลเป็นบวก ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แพทย์ขอให้มีการตรวจซ้ำและรอผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลได้สำรองเตียงผู้ป่วยที่ โรงพยาบาลบำราศนราดูรไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจค้น ดังนี้

1. ติดต่อกรมควบคุมโรค และได้รับคำแนะนำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในทีมเดียวกัน จำนวน 10 คน ตรวจวัดไข้ และหากไม่มีอาการไข้ให้พนักงานกักตัวเองที่บ้านเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามอาการพนักงานกลุ่มดังกล่าวทุกวัน 

2. ให้มีการตรวจพ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

4. ให้พนักงานตรวจค้นทุกคนใส่หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานหน้าที่ และทำความสะอาดมือโดยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นครั้งคราวระหว่างปฏิบัติหน้าที่