ผู้สูงวัยเมื่อรู้สึกซึมเศร้า ทำอย่างไรดีนะ?

ผู้สูงวัยเมื่อรู้สึกซึมเศร้า ทำอย่างไรดีนะ?

ผู้สูงวัยเมื่อรู้สึกซึมเศร้า ทำอย่างไรดีนะ?

ผู้สูงวัยที่มีอาการเบื่อหน่าย หดหู่ เศร้า
ชอบอยู่คนเดียว ท้อแท้ นั่นอาจเป็นสัญญาณ
ของโรคซึมเศร้า หากเรารู้วิธีดูแลจิตใจตนเอง
ก็จะสามารถบรรเทาอาการนี้ได้ครับ

สิ่งที่ท่านควรทำเมื่อรู้สึกเศร้า หรือเมื่อคิดว่าอาจมี
ภาวะซึมเศร้า

• พบแพทย์ นักจิตวิทยา หรือบุคลากร
สาธารณสุข ท่านจะได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ที่ทันท่วงที และเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการรักษา

• ทำกิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุข

• ออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าสามารถทำได้
แม้เป็นการเดิน ระยะสั้นก็ได้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 ครั้ง

• คุยกับคนที่ไว้ใจ เกี่ยวกับอารมณ์เศร้า และเรื่อง
ที่ทำให้เศร้า หลายคนรู้สึกดีขึ้นหลังจากการพูดคุย

• รับประทานอาหาร และนอนให้เป็นเวลาทุกๆ วัน

• ไปมาหาสู่พบปะพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัว
บ่อยๆและสม่ำเสมอ

• งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ยาเสพติด
เพราะทำให้อาการซึมเศร้าเป็นมากขึ้น

• ทำใจกับอาการซึมเศร้าว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นได้
ความคาดหวังในสิ่งต่างๆ อาจจะไม่เป็นตามที่เคยเป็น

• หากท่านคิดอยากทำร้ายตนเอง หรือไม่อยาก
มีชีวิตอยู่ ให้รีบขอความช่วยเหลือจากบุคลากร
สาธารณสุขโดยด่วน

"บอกรักผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล"

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens
• รับดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลหลังผ่าตัด
ระยะประคับประคอง ปัญหาด้านความจำ
• บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว
• ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง

โทร. : 065-598-8783 ทุกวันเวลา 07.00-19.00 น.
Line ID: @thesenizens
www.thesenizens.com