รู้รักษ์ผู้สูงวัย... ห่างไกล "หกล้ม

รู้รักษ์ผู้สูงวัย... ห่างไกล

..รู้รักษ์ผู้สูงวัย... ห่างไกล "หกล้ม
 
เรื่องหกล้มในผู้สูงอายุจัดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากการล้ม
ทำให้เกิดผลตามมาหลายหลายอย่าง เช่น อาการปวด
จนต้องหายามารับประทาน ศีรษะกระแทก จ้ำเลือดหรือ
มากจนกระดูกหัก ต้องนอนติดเตียงตามมาได้
ดังนั้นการป้องกันการหกล้มเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

วันนี้หมอมี 4 หลักการในการป้องกันการหกล้ม โดยได้นำมา
จาก Centers for Disease Control and Prevention 
(สหรัฐอเมริกา) เขียนย่อยง่ายๆมาฝากกันครับ

1. ควรได้รับประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์

ผู้สูงวัยสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงของ
การหกล้มได้ ซึ่งแต่ละท่านจะมีความเสี่ยงในการหกล้ม
ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสรีระของร่างกาย, โรคประจำตัว 
นอกจากนี้ยาที่ใช้ประจำบางอย่างอาจมีผลข้างเคียง 
คือเวียนศีรษะ ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ล้มได้ การปรึกษาเพื่อ
จะทำให้การปรับยา แนะนำการใช้ยา รวมถึงการวินิจฉัย
ภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดร่วมด้วย ทำให้การมองภาพรวมของ
โอกาสที่จะเกิดเหตุหกล้มเป็นไปอย่างรอบด้านและสามารถ
ป้องกันได้อย่างทันท่วงที

2. ออกกำลังกายให้แข็งแรง

ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ กระดูก นอกจากนี้การออกกำลังกายเพื่อ 
ฝึกการทรงตัว โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในรูปแบบ
การออกกำลังกายที่ช้าๆ เช่น ไทเก็ก รำมวยจีน ชี่กง 
ก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีครับสามารถเพิ่มทั้งความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและอีกทั้งยังดีต่อการทำงานของหัวใจอีกด้วย

3. ตรวจรักษาตาให้ดีอยู่เสมอ

ในผู้สูงวัยแนะนำให้ตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หากสายตาสั้นหรือยาวแนะนำให้ตัดแว่นให้เหมาะสม
กับสายตา รวมถึงการคัดกรองปัญหาเรื่องต้อกระจก 
ที่อาจจะพบได้บ่อยในผู้สูงวัยและเป็นโรคที่เมื่อคัดกรองแล้ว
สามารถรักษาได้ เนื่องจากการดูแลดวงตาสามารถใช้ได้ดี
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็จะทำให้การมอง การกะระยะ การเดิน
หรือการทรงตัว เป็นไปด้วยดีสามารถป้องกันการหกล้มได้

4. จัดบ้านให้เรียบร้อยปลอดภัย

จัดบ้านให้เรียบร้อย ระวังสิ่งของที่วางระเกะระกะตามทาง 
แสงสว่างในที่ต่างๆ ต้องเพียงพอ ในบริเวณห้องน้ำและบันได
ควรมีราวจับที่มั่นคง รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดและ
บริเวณที่ผู้สูงวัยใช้อยู่เป็นประจำ ให้พื้นแห้งโล่ง สะอาด
เรียบร้อย อยู่เป็นประจำก็จะป้องกันได้เป็นอย่างดี

หวังว่า ข้อมูลจะเป็นประโยชน์และใช้ในการเป็นหลักเพื่อที่จะ
ป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงวัย ปรับนิดปรับหน่อยก็สามารถอยู่
ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขได้แล้วนะครับ

"หกล้มเป็นเรื่องใหญ่ การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข
ภาวะที่ตามมาแน่นอนครับ"

ด้วยรัก
นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home
ผู้ชำนาญงานเนอสซิ่งแคร์ผู้สูงวัย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home
ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยในทุกมิติ
ทางด้านการแพทย์ และการดูแลต่อเนื่องในระยะสั้น-ยาว
หลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ 
ภายใต้บรรยากาศที่ดีและเป็นมิตรกับผู้สูงวัย

•  คลินิกกายภาพบำบัด
•  คลินิกกิจกรรมบำบัด
•  คลินิกกระตุ้นสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัย
(ทุกวันเสาร์ 09.00-12.00 น.)

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

Tel: 094-426-4439
Line id: @cherseryhome
Facebook: cherseryhome