ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 ครั้งใหญ่ BEST Express มุ่งใส่ใจความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 ครั้งใหญ่ BEST Express มุ่งใส่ใจความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 (โควิด-19) ที่กำลังขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่บางประเทศรวมถึงประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ทาง BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere with you ภายใต้การดำเนินการของ BEST Inc. (บริษัทแม่) เจ้าแห่งโลจิสติกส์และผู้นำเทคโนโลยีการขนส่งยักษ์ใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทาง มร. เจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริหารและประธาน เบสท์ ประเทศไทย บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

 

“BEST Express นอกจากจะให้การบริการขนพัสดุด่วนที่ดีและมีคุณภาพทั่วไทยแล้ว ทางบริษัทฯ ยังใส่ใจและยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย และจะยังคงให้ความสำคัญตลอดไป ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ตาม”

 

ทางบริษัทฯ จึงได้เพิ่มมาตรการการป้องกันความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยดําเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์กระจายสินค้าทุกจุดรวมถึงกล่องพัสดุทุกชิ้นที่ส่งผ่านเข้ามาภายในศูนย์กระจายสินค้านี้ นอกจากจะให้ความป้องกันเขื้อไวรัสภายในศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุทุกชิ้นแล้ว ทางบริษัทฯ ยังใส่ใจถึงการพ้นยาฆ่าเชื้อภายในรถขนส่งพัสดุทุกคัน เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการจัดส่งพัสดุจะปลอดภัยและปราศจากทุก ๆ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแน่นอน เพราะความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังใส่ใจถึงความปลอดภัยของพนักงาน โดยเพิ่มมาตรการป้องกันระดับสูงกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเช็ดทําความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนจัดเตรียมเจลล้างมือประจำสำนักงานและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้บริการแก่พนักงานและผู้มาติดต่อครั้งนี้ด้วย

 

ช่องทางติดต่อผ่านออนไลน์:

• Facebook: BEST Express Thailand

• Instagram: BEST Express Thailand

• Line Official Account: BEST Express Thailand

• YouTube: BEST Express Thailand

• Twitter: @BESTExpressTH

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BEST EXPRESS ได้ที่:

● Android >>  https://bit.ly/2CPZhMd                

● iOS  >>  https://apple.co/2Uy86V7 

 

Call Center: 02-108-8000