แซนมินาขยายกำลังการผลิตในประเทศไทย โดยเพิ่มสายการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ออปติคัล เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่สูงขึ้น

แซนมินาขยายกำลังการผลิตในประเทศไทย โดยเพิ่มสายการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ออปติคัล เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่สูงขึ้น

พร้อมทั้งให้บริการประกอบชิ้นส่วน และบรรจุภัณฑ์เฉพาะด้าน สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมระบบเครือข่าย เทคโนโลยี 5G ระบบฐานข้อมูลกลาง เทคโนโลยีไลดาร์ (LIDAR) ในระบบยานยนต์ รวมถึงอากาศยานและเทคโนโลยีด้านความมั่นคง

กรุงเทพฯ 13 มีนาคม 2563 - แซนมินา คอร์ปอเรชั่น (รหัสในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก: SANM) บริษัทผู้นำทางการผลิตแบบบูรณาการทั้งระบบ ได้ประกาศการขยายโรงงานในประเทศไทยเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โครงข่ายออปติคัล และ ผลิตภัณฑ์กลไกที่ซับซ้อนและทันสมัยที่สุดของโลก โดยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักเพื่อการทำงานของระบบในปัจจุบัน โรงงานได้ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านขั้นสูง เพื่อการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานระบบเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง อุปกรณ์รับส่งข้อมูลความเร็วสูง และคลื่นความถี่วิทยุ การขยายโรงงานครั้งนี้เพื่อรองรับและสนับสนุนการเติบโตที่รวดเร็วของตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กับเทคโนโลยีใหม่ ทั้งในอุตสาหกรรมระบบเครือข่าย,  เทคโนโลยี 5G, ระบบฐานข้อมูลกลาง, เทคโนโลยีไลดาร์ (LIDAR) ในระบบยานยนต์ รวมถึงอากาศยานและเทคโนโลยีด้านความมั่นคง

“สิ่งที่แซนมินาให้ความสำคัญอย่างมาก คือความสามารถในการบูรณาการและเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อช่วยให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการใช้กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” มร.เจฟฟ์ รีซ รองผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครือข่ายการสื่อสาร แห่งแซนมินา กล่าวว่า “การขยายความเชี่ยวชาญและเพิ่มกระบวนการผลิตมายังประเทศไทยทางด้านชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีใยแก้วนำแสงและคลื่นความถี่วิทยุ ช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเข้าสู่การผลิดปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย”

ความสามารถที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นของโรงงานแซนมินาในประเทศไทย รวมถึง

  • ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เกิดจากการใช้ความเชี่ยวชาญหลักของทีมวิศวกรแซนมินา ซึ่งมีความรู้ความสามารถในเชิงลึกเรื่องการพัฒนาระบบคลื่นวิทยุ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง การขยายโรงงานของแซนมินาในประเทศไทยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากลและบริการด้านการผลิตแบบบูรณาการของแซนมินา โดยเริ่มตั้งแต่ชิป (chip), ชิ้นส่วนประกอบ, ชุดผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงระบบการทำงานทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  • ห้องปลอดฝุ่น (clean room) ที่ทันสมัย แซนมินาจัดเตรียมสถานที่ในการผลิต ให้มีสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตที่ปลอดฝุ่น ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ระบบใยแก้วนำแสง โดยได้รับการควบคุมและรับรองเป็นไปตามมาตรฐานทั้ง Class 1000 และ Class 10,000
  • อุปกรณ์สมัยใหม่ที่ถือครองกรรมสิทธิ์โดยแซนมินา อุปกรณ์การผลิตประสิทธิภาพสูงและความสามารถในการผลิตช่วยให้โรงงานแห่งนี้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมลดความล่าช้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  • ประสบการณ์อันยาวนานและบริการที่ครอบคลุม แซนมินา ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนลูกค้าของบริษัททั่วภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี ลูกค้าใหม่สามารถติดต่อเพื่อใช้บริการต่าง ๆ นับตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริการหลังการขาย

 

เกี่ยวกับแซนมินา

แซนมินา คอร์ปอเรชั่น บริษัทในติด500 ในรายชื่อ Fortune ถือเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อการผลิตแบบบูรณาการและส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services: EMS) ทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แซนมินายังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการผลิตแบบครบวงจร มอบคุณภาพระดับสูง และผลิตอุปกรณ์ตามมาตรฐานของลูกค้า (Original Equipment Manufacturers:OEM) ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเครือข่ายการสื่อสาร โซลูชั่นคลาวด์ สินค้าอุตสาหกรรม งานด้านความมั่นคง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และยานยนต์ แซมนินามีโรงงานอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sanmina.com

แถลงการณ์ข้อยกเว้นความรับผิดของแซนมินา

เนื้อหาที่แสดงไว้ข้างต้น ซึ่งหมายรวมถึงการกล่าวถึงผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของบริษัทในอนาคต ประกอบด้วยข้อความที่คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในเรื่องความเสี่ยงและความผันผวน ซึ่งหมายรวมถึงความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมหลัก, ความสามารถขอแซนมินาในการปรับตัวให้สอดคล้องกับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการบรรลุถึงประโยชน์ตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานตามจริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความที่คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงปัจจัยที่ถูกกำหนดไว้ในรายงานประจำปีและรายงานประจำไตรมาสของบริษัทซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ไมค์ แกลโล

ลูมินา คอมมิวนิเคชั่นส์

mike.gallo@lumina.com

(973) 715- 8833