MQDC ร่วมกับพันธมิตรจัดพิธีฉลองการขึ้นเสาเอกเปิดไซต์ก่อสร้าง โครงการวิสซ์ดอม เดอะฟอเรสเทียส์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Feel The Wild"

MQDC ร่วมกับพันธมิตรจัดพิธีฉลองการขึ้นเสาเอกเปิดไซต์ก่อสร้าง โครงการวิสซ์ดอม เดอะฟอเรสเทียส์ ภายใต้คอนเซ็ปต์

เมื่อเร็วๆ นี้ นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์  ประธานกรรมการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจงานอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC)   ร่วมกันทำพิธีฉลองการขึ้นเสาเอกเปิดไซต์โครงการก่อสร้างคอนโด วิสซ์ดอม เดอะฟอเรสเทียส์ ภายในโครงการ เดอะฟอเรสเทียส์ บาย เอ็มคิวดีซี  โดยมีพันธมิตรเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ  นายเกชา ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด ดร.นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ททิเลีย เทน จำกัด และ ที่ปรึกษา บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเป็นผู้ที่ได้รับประกาศณียบัติ WELL AP คนแรกของ ประเทศไทย  

การจัดพิธีฉลองการเปิดไซต์งานก่อสร้างโครงการ "วิสซ์ดอม เดอะฟอเรสเทียส์"  เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยที่พัฒนาโดยภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นโครงการเมืองแห่งแรกในโลกที่ออกแบบทุกมิติเพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 125,000 ล้านบาท ขนาดพื้นที่รวม 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด กม. 7 ภายใต้ชื่อโครงการ เดอะฟอเรสเทียส์ บาย เอ็มคิวดีซี ที่กำหนดจะเปิดพรีเซลส์

 

 

 

โครงการในไตรมาสแรกของปี 2563  ณ พื้นที่โครงการ เดอะฟอเรสเทียส์ ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้าย)  

คุณปวีณา จิตตินันท์ ผู้อำนวยการบริหาร Property Business Development -MQDC

ดร.นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ททิเลีย เทน จำกัด และ ที่ปรึกษา บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเป็นผู้ที่ได้รับประกาศณียบัติ WELL AP คนแรกของ ประเทศไทย

คุณกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์  ผู้อำนวยการอาวุโส -MQDC

คุณอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม - MQDC

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์  ประธานกรรมการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (MQDC)

คุณเกชา ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกด

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจงานอสังหาริมทรัพย์และบริการ - MQDC

คุณอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม - MQDC

 

###

 

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการมิกซ์ยูส และธีมโปรเจคชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

 

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

 

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก

 

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com,

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Whizdom The Forestias)

วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Whizdom The Forestias) คอนโดมิเนียมที่นำนวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการออกแบบ ตอบสนองทุกฟังก์ชั่นของการใช้ชีวิตของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนโสด คู่รักหรือครอบครัวคนรุ่นใหม่ไปจนถึงผู้ที่ต้องการมีสัตว์เลี้ยง ถือเป็นนิยามใหม่ของคำว่าบ้านแบบ Vertical Living รูปแบบการอยู่อาศัยที่ผสานนวัตกรรมการดีไซน์เพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชั่นของชีวิต ผ่านกระบวนการคิดออกแบบจากรากฐานแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อทำให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ " Feel The Wild " โดยโครงการวิสซ์ดอม เดอะฟอเรสเทียส์ได้ดีไซน์รูปแบบอาคารเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมที่มุ่งให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งของผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.theforestias.com/