การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบิน เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) (เพิ่มเติม)

การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบิน  เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) (เพิ่มเติม)

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้ความต้องการในบางเที่ยวบินลดลง วันนี้ บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ “พีช” ซึ่งมีนาย ชินอิชิ อิโนะอุเอะ เป็นกรรมการตัวแทนและประธานบริหาร) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน ระหว่างเดือดเมษายนดังต่อไปนี้

MM989-โอกินาว่า-กรุงเทพฯ
สำหรับเที่ยวบินวันที่ : 28 มี.ค.- 22 เม.ย.63

MM990-กรุงเทพฯ-โอกินาว่า
สำหรับเที่ยวบินวันที่ : 29 มี.ค.- 23 เม.ย.63

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://www.flypeach.com/th/news/suspension หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-718-1839-40