DayCare ดูแลผู้สูงวัย l Chersery Home

DayCare ดูแลผู้สูงวัย l Chersery Home

DayCare ดูแลผู้สูงวัย

DayCare เน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
และสันทนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

▉ ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมผู้เชียวชาญด้าน กิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ
▉ บริการดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละบุคคลโดยทีมนักโภชนบำบัด

ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ โดยทีมนักกิจกรรมบำบัด และสันทนาการ ผู้สูงอายุของ Chersery Home
อัตราค่าบริการ ครั้งละ 1,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน ของว่าง 2 มื้อ)
เวลาให้บริการ 08.00 - 17.00 น.
โทร : 065-598-8783