นิเทศฯ ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคสมทบ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

นิเทศฯ ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคสมทบ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรภาคปกติ และภาคสมทบ (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) เปิดโอกาสให้ นศ. ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย พร้อมมุ่งเน้น นศ. เรียนจริง-ปฏิบัติจริง อย่างมืออาชีพ 

ดร.สุภารักษ์ จูตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนทั้งในภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และ ภาคสมทบ (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล และ สาขาวิชาสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่ ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงอย่าง อินดี้ อิชทัช , ด้งเด้ง ณัฐวุฒิ และ ตาต้าร์ ชาติชาย ก็เป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกคนจะได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังในแวดวงนิเทศศาสตร์ อาทิ การใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว การฝึกผลิตรายการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตผลงานเพื่อการสื่อสารการตลาด ฯลฯ โดยมีคณาจารย์คอยให้ความรู้และดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเพื่อน ๆ นักศึกษา รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ต้องทำงานในวันปกติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้เปิดสอนภาคสมทบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือจะศึกษาต่อเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 โดยไม่กระทบกับการทำงานในเวลาราชการ ซึ่งเปิดสอนในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น. 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในภาคปกติ และ ภาคสมทบ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.northbkk.ac.th หรือ แฟนเพจ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-972-7200 ต่อ 140 หรือ 02-5331000 ต่อ 104