มอบแอลกอฮอล์ ให้รพ.ราชวิถี และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์

มอบแอลกอฮอล์ ให้รพ.ราชวิถี และรพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ดั๊บเบิ้ล เอ  ร่วมสู้โควิด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี  โดยมีนางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และนายชาญยุทธ ป้องกัน นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งมอบให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อีก 2,000 ลิตร   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดั๊บเบิ้ล เอ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยราชการ ชุมชน สาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ รวมถึงพนักงานและลูกค้า พร้อมแนะนำวิธีการใช้แอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ให้หมั่นทำความสะอาดมือ กินร้อน ช้อนกลางประจำตัว และรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันสำคัญ ตามข้อมูลทางการแพทย์ที่ช่วยควบคุมการติดต่อของ “โรคโควิด 19” ขณะนี้