โรงทานสู้ COVID-19 ไข่ไก่ 1 แผงต่อ 1 ครัวเรือน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น

โรงทานสู้ COVID-19 ไข่ไก่ 1 แผงต่อ 1 ครัวเรือน ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ลานหน้าวัดโพธิ์ทอง บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ประชาชนเดินทางมารับไข่ไก่ 1 แผงต่อ 1 ครังเรือน จัดโดยชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง พระมหาปิยพงษ์ ภิกฺขุปาโล ดร. ประธานชมรมฯ ได้รับการสนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการโรงทานสู้ COVID-19 ไข่ไก่ 1 แผงต่อ 1 ครังเรือน