มอบแอลกอฮอล์สู้ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

มอบแอลกอฮอล์สู้ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดั๊บเบิ้ล เอ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งที่ผ่านมาดั๊บเบิ้ล เอ มีการมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี อาทิ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร,  รพ. กบินทร์บุรี, รพ. พนมสารคาม,  รพ. สนามชัยเขต ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนและร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้