ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) - คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) - คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง


The Senizens เราเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระยะฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจแบบองค์รวม ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักสันทนาการบำบัด นักโภชนาการบำบัด ที่พักอาศัยทุกอย่างได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย และการใช้งานที่ดีภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม

- ศูนย์กายภาพบำบัด (Rehabilitation)
- ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (ระยะสั้น,ระยะยาว) (Nursing Home)
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง
- ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

Tel ทุกวัน 7.00-18.00 น.
0944264439
0655988783

Line ID: @cherseryhome
Line ID: @thesenizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com