ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ - The Senizens

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ - The Senizens

เน้นการฟื้นฟูดูแลผู้สูงวัย ครบวงจร โดยเฉพาะท่านที่เพิ่งออกจากรพ. ดูแลหลังภาวะเจ็บป่วย หลังผ่าตัด โดยมีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัดและมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

- ศูนย์กายภาพบำบัด (Rehabilitation)
- ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (ระยะสั้น,ระยะยาว) (Nursing Home)
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
- ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง
- ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

Tel ทุกวัน 7.00-18.00 น.
0944264439
0655988783

Line ID: @cherseryhome
Line ID: @thesenizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com