การพักฟื้นช่วงรับการรักษามะเร็ง หลังได้เคมีบำบัด - The Senizens

การพักฟื้นช่วงรับการรักษามะเร็ง หลังได้เคมีบำบัด - The Senizens

คุ้มค่าในการพักฟื้นผู้สูงวัยช่วงรับการรักษามะเร็ง หลังได้เคมีบำบัดที่ ... ศูนย์พักฟื้นระยะสั้นช่วงให้เคมีบำบัด The Senizensเราคือผู้นำในด้านการบริบาลเพื่อฟื้นฟูผู้สูงวัยเต็มรูปแบบเริ่มเพียง 39,000 บาทต่อเดือน ที่ The Senizens by Chersery home เราเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟิ้นฟูผู้สูงวัยแนวหน้าของประเทศที่มีงานบริการด้านการแพทย์ โดยเฉพาะการดูแลฟื้นฟูช่วงได้รับการรักษามะเร็ง รับเคมีบำบัด ฉายแสง และกายภาพฟื้นฟูทุกมิติสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ โภชนาการ โดยทีมงานสหสาขาวิชาชีพครบครัน

การฟื้นฟูในภาวะหลังการรักษามะเร็งด้วยวิธีต่างๆนั้นมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากการรักษาหลักแล้ว การควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมา เช่น ติดเชื้อ ขาดสารอาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องถูกหลัก เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งนี้ทางเรานั้นมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้มารับบริการทุกท่านได้ฟื้นฟูร่างกายได้ไว รวดเร็วและลดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์ที่จะทำให้การรักษามะเร็งดำเนินต่อได้อย่างราบรื่น และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

บอกรักผู้สูงวัย ... เชื่อใจให้เราดูแล

The Senizens
www.thesenizens.com
Line id @thesenizens
0655988783