“เพลย์มอร์” ลูกอมแตงโมสุดฮิต ทุ่มงบ 7 หลักสมทบทุนโรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

“เพลย์มอร์” ลูกอมแตงโมสุดฮิต ทุ่มงบ 7 หลักสมทบทุนโรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

ตัวเล็กแต่ใจใหญ่! เพลย์มอร์เจ้าของลูกอมแตงโมยอดฮิตทุ่มงบ 7 หลัก สมทบทุนโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมตราเพลย์มอร์ อาทิ ลูกอมแตงโม ลูกอมองุ่นเย็น และกัมมี่ตัวต่อ ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมนำลูกอมเพลย์มอร์รสเลมอนซีซอลต์ จำนวนกว่า 40,000 ขวด (รวมมูลค่า 1 ล้านบาท) ไปมอบให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลศิริราช 


นอกจากนี้บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ได้จัดชุดถุงห่วงใย ที่ประกอบด้วยข้าวสาร 3.5 ตัน, ปลากระป๋อง 8,000 กระป๋อง, ขนมขบเคี้ยว และลูกอมเพลย์มอร์ มอบให้ชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  โดยเอเวอร์มอร์ได้ประสานงานผ่านผู้นำชุมชนและสถานีตำรวจประจำท้องที่ ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มในชุมชน และกระจายสิ่งของที่ส่งมอบไปให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยมอบชุดผลิตภัณฑ์จำนวน 3,500 ชุด ให้แก่ 20 พื้นที่ชุมชน ได้แก่ 
1.ชุมชนภักดี 
2.ตลาดประชานิเวศน์
3.ชุมชนไทรกู้ 
4.ชุมชนวัดเทพธิดาราม 
5.ชุมชนหลังวัดราชนัดดา 
6.ชุมชนรื่นฤดี 
7.ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง 
8.ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง1 
9.ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง2 
10. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง3 
11.ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ 
12.ชุมชนมาชิม 
13.ชุมชนกุหลาบแดง 
14.ชุมชนตรอกศิลป์-ตึกดิน 
15.ชุมชนวัดสังเวช 
16.ชุมชนวัดนรนาถ 
17.ชุมชนชนมัสยิดตึกดิน 
18.ชุมชนโยธินพัฒนา
19.ชุมชนเชื้อเพลิง
20.โรงทานรวมน้ำใจวัดพระบาทน้ำพุ 


สำหรับโครงการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่คนในสังคม ตาม DNA ของบริษัทที่เน้นการพัฒนาขนมคุณภาพ ที่นอกจากจะอร่อย เล่นสนุกยังปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย เป็นกำลังใจให้คนในสังคมผ่านภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน