อารยธรรมอีสาน " นุ่งซิ่นตีนแดง " เข้าวัดฟังธรรม ทุกวันศีล ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง

อารยธรรมอีสาน

     ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง สืบสารวัฒนธรรมการนุ่งซิ่นไปวัดทำบุญตักบาตรในตอนเช้าได้ถูกรื้อฟื้นในหลายๆ พื้นที่ของภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นที่ ชาวบ้านเขวา ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีการจัดงานทำบุญตักบาตร เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งซิ่นติดผ้าสไบเฉียงใส่บาตรในช่วงเช้า

     พระมหาปิยพงษ์ ภิกฺขุปาโล ดร. มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานที่เป็นหลักเลื่อนหายไป รณรงค์อนุรักษ์สืบสาน ให้คนรุ่นใหม่มานุ่งซิ่น ก็มีภาพให้เห็นงามตา จะรณรงค์ให้นุ่งไทย นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทำบุญตักบาตรวันพระ พร้อมใจนุ่งซิ่น ผ้าไทยใส่บาตรทำบุญทุกวันพระ

     ผ้าไหมมัดหมี่ ซิ่นตีนแดง เป็นผ้าไหมทอมัดหมี่ทั้งผืน หัวซิ่นและตีนซิ่นจะเป็นสีแดงสด ลวดลายจะมีการผสานกันทั้งแบบเก่าและใหม่ ซึ่งลวดลายเหล่านี่เกิดจากการสังเกตของชาวบ้าน โดยเอาลักษณะจั่วบ้านที่มีลักษณะตะขอมาประยุกต์ ให้ชื่อว่า ลายไม้ขัดตาหนู ซึ่งเป็นลายต้นแบบที่สืบต่อกันจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมที่ผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วยังถือเป็นสิ่งที่แสดงทำให้เราย้อนนึกถึงอดีตของคนในรุ่นเก่า ปู่ย่าตายาย ผ่านมารุ่นต่อรุ่น แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของความอยู่และเทคโนโลยี่จะเข้ามาแทนที่ หากแต่เราไม่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งดีที่มีคุณค่าเอาไว้ก็คงไม่เหลืออะไรที่จะเป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ดร.ป ภิกฺขุปาโล ชมรมกัลยามิตรวัดโพธิ์ทอง