8 สัญญาณเตือน... อาการโรคหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลว

8 สัญญาณเตือน... อาการโรคหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลว

8 สัญญาณเตือน... อาการโรคหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลว หมายถึงสภาพที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลทำให้เกิดการขาดออกซิเจนซึ่งนำพามาโดยเลือดแดง รวมถึงไตที่ได้รับเลือดไปเลี้ยงลดลงทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือบวมน้ำและเกลือแร่คั่งในร่างกายรวมถึงมีปัสสวะที่ลดลงด้วยการรักษาและวินิจฉัยมักต้องมาพบแพทย์ จะเน้นปรับร่างกายด้วยการรับประทานหรือฉีดยา รักษาตามสาเหตุหลัก การเลือกรับประทานอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับชีวิต งดเหล้าและบุหรี่ รวมถึงดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ออกกำลังกายที่เหมาะกับโรค และสังเกตอาการที่ผิดปกติ


อ่านเพิ่มเติมคลิก
https://www.cherseryhome.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1​