ชะลอภาวะสมองเสื่อมด้วยการฝึกกระตุ้นสมองและความจำ ❘ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ชะลอภาวะสมองเสื่อมด้วยการฝึกกระตุ้นสมองและความจำ ❘ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ภาวะ “สมองเสื่อม” เกิดจากการสูญเสียเซลล์สมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจึงลุกลามไปยังสมองส่วนอื่น ๆ เป็นความถดถอยในการทำงานของสมอง ภาวะ “สมองเสื่อม” ไม่ได้เป็น “โรค” แต่เป็น “ภาวะ” หนึ่งของสมองที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ  ได้แก่

 

1) โรคอัลไซเมอร์
2) ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง เช่น สมองเสื่อมจากภาวะสมองขาดเลือด อาจเกิดจากการตีบหรือตันของหลอดเลือด หรือเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง หรือสมองเสื่อมจากภาวะเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยมักมีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคความดันโลหิตสูง บางรายมีหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ทำให้หลอดเลือดในสมองแตกในที่สุด  ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ อายุที่เพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ โรคอ้วน ไม่ออกกำลังกาย ฯ
3) มีเนื้องอกในสมอง 
4) สมองเสื่อมจากภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง  เกิดจากมีน้ำเลี้ยงในสมองคั่งทำให้ช่องในสมองขยายใหญ่ขึ้นจนไปเบียดเนื้อสมอง จนทำให้มีภาวะสมองเสื่อม
5) โรคพาร์กินสัน
6) การติดเชื้อที่มีผลทางสมอง เช่น ซิฟิลิส ไวรัสสมองอักเสบและไวรัสเอดส์ ทำให้เซลล์สมองตาย และเกิดภาวะสมองเสื่อม  
7) การติดสุราเรื้อรังเป็นเวลานาน ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม
8) ภาวะสมองขาดออกซิเจน เช่น มีอาการชักซ้ำติดต่อกัน หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นระยะเวลานาน  
9) ขาดสารอาหารบํารุงสมองจําพวกวิตามินบี 12  
10) เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

เชี่ยวชาญด้านการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูหลังผ่าตัด นอนติดเตียงแขนขาอ่อนแรง ปัญหาหลอดเลือดสมอง Stroke ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ 
บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล All the best for your elder  โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home
www.cherseryhome.com