ภาวะสมองเสื่อม - Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาวะสมองเสื่อม - Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาวะสมองเสื่อม ... เกิดในจากหลายสาเหตุ สามเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ อันเกิดจากความเสื่อมสภาพของสมอง มีการสะสมของโปรตีนที่ตกค้างในเนื้อสมอง หากวินิจฉัยแล้วในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาด มีแต่การชะลอให้เสื่อมช้าที่สุดโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา แต่ทั้งนี้มีภาวะความจำเสื่อมที่เกิดจากบางสเหตุสามารถแก้ไขได้ เช่น ภาวะซึมเศร้า ภาวะขาดวิตามินบี 12 ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การติดเชื้อซิฟิลิส รวมไปถึงภาวะ โพรงสมองคั่งน้ำ สาเหตุอื่นๆเช่น โรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกสมอง เป็นต้น

การเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญจนนำไปสู่การพาผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยงมาพบแพทย์ เพื่อให้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที ควบคุมโรคประจำตัว งดบุหรี่ สุรา รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งหลาย ย่อมจะเป็นประโยชน์ แม้ว่าจะเป็นโรคบางกลุ่มนั้นไม่สามารถรักษาได้ แต่การวินิจฉัยที่เร็วตั้งแต่เริ่มแรก จะเป็นผลดีในการชะลอการดำเนินโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

#เชี่ยวชาญด้านการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกายภาพบำบัด #กิจกรรมบำบัด #ฟื้นฟูหลังผ่าตัด #นอนติดเตียงแขนขาอ่อนแรง #ปัญหาหลอดเลือดสมอง #Stroke #ภาวะสมองเสื่อม #อัลไซเมอร์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery home และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ...

บอก"รัก"ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder
 

Tel ทุกวัน 7.00-19.00 น.
0944264439
0655988783

Line ID: @cherseryhome
Line ID: @thesenizens

www.cherseryhome.com