โครงการ " หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

โครงการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home และ The Senizens โดยมี คุณอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง และ นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ เป็นตัวแทนกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight มอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC จากโครงการ " หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์