รพ.กรุงเทพ ขอสู้ COVID-19 เคียงข้างคุณ

รพ.กรุงเทพ ขอสู้ COVID-19 เคียงข้างคุณ

รพ.กรุงเทพ ร่วมกับ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล รพ.หัวใจกรุงเทพ และรพ.มะเร็งกรุงเทพ    วัฒโนสถ ขอร่วมดูแลคนไทยด้วยแคมเปญคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลกับโปรโมชั่น “สู้ COVID-19 เคียงข้างคุณ” ด้วยการมอบรายการตรวจวินิจฉัยทางรังสี MRI, CT Scan, PET/CT ให้กับประชาชนคนไทย ในราคาเดียวกันกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองชนิดไม่ฉีดสี (CT Brain non contrast) ราคา 3,500 บาท เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (CT chest) ราคา 6,000 บาท ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain) ราคา 8,000 บาท เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบนและล่าง (CT Whole Abdomen) ราคา 10,100 บาท ตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Heart)  ราคา 9,300 บาท เป็นต้น ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  และไม่สามารถใช้สิทธินี้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact center โทร.1719