“วัดช้าง” อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

“วัดช้าง” อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา จังหวัดอยุธยา ใกล้กับวัดมเหยงคณ์ไม่ทราบประวัติของการก่อสร้าง แต่จากการขุดแต่งทำให้ทราบว่าเจดีย์ประธานของวัดช้าง เดิมเคยเป็นเจดีย์ช้างล้อมมาก่อนเช่นเดียวกับเจดียประธานวัดมเหยงคณ์คติการสร้างเจดีย์ช้างล้อมหรือช้างคำ นิยมสร้างกันมากในศิลปะสุโขทัย ส่วนศิลปะอยุธยาพบเพียง 2 แห่ง คือ ที่วัดมเหยงคณ์ และวัดช้าง และยังพบว่ามีการสร้างแบบเจดีย์สิงห์ล้อมอีก 2 แห่ง คือ วัดธรรมิกราช และวัดแม่นางปลื้ม โดยเชื่อว่าเจดีย์ทั้ง 4 องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตอนต้น
 

การสร้างเจดีย์ช้างล้อมในสมัยอยุธยานั้น น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยโดยปรากฏให้เห็นอยู่หลายแห่งเช่นเจดีย์ วัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัย วัดช้างล้อม วัดสรศักดิ์ วัดเจดีย์สี่ห้อง เมืองสุโขทัย และวัดช้างล้อม เมืองกำแพงเพชร
 

โบราณสถานวัดช้าง น่าจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่กับวัดมเหยงคณ์ ไม่มีประวัติการก่อสร้างของวัดช้าง แต่มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมเหยงคณ์ในการสร้างวัดช้างไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง จากขนาดของเจดีย์ประธานที่มีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่า วัดช้างน่าจะมีความสำคัญพอ ๆ กับวัดมเหยงคณ์ ผู้ที่สร้างวัดช้างน่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เช่น เดียวกับวัดมเหยงคณ์
 

สถานที่ตั้ง: 196 ต.บลคลองถ่อ ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย: ท่านละ 10 บาท บัตรรวม 40 บาท ชาวต่างชาติ: ท่านละ 50 บาท บัตรรวม 220 บาท
โทรศัพท์/โทรสาร: 035-242286
อีเมลล์: ay_hispark@hotmail.com

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth 
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns