ธีร์ ภูมิธนะวัชร์ ยอมรับโกหกโกงเงินบริจาคร่วม 8 ล้าน ทำไปอยากเก็บเงินไว้ให้แม่

ธีร์ ภูมิธนะวัชร์ ยอมรับโกหกโกงเงินบริจาคร่วม 8 ล้าน ทำไปอยากเก็บเงินไว้ให้แม่