วัดตระพังทองหลาง อุทยานประวัติศาสตร์อันงดงามของสุโขทัย

วัดตระพังทองหลาง อุทยานประวัติศาสตร์อันงดงามของสุโขทัย

วัดตระพังทองหลาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันออก วัดนี้มีความสำคัญมากในด้านของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม โบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย มณฑป วิหาร เจดีย์ราย ซึ่งมีคูน้ำล้อมรอบ และอุโบสถ (โบสถ์) อยู่ทางทิศตะวันออก วัดนี้ไม่มีเจดีย์ประธานแต่ใช้มณฑปทำหน้าที่เสมือนเป็นเจดีย์ประธาน


มณฑปของวัดก่อด้วยอิฐ ตัวอาคารมีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ แต่ในปัจจุบันได้ชำรุดไปมากแล้ว ด้านทิศตะวันออกเป็นซุ้มประตู ส่วนอีกสามด้านเป็นผนังที่ประดับด้วยปูนปั้นแสดงถึงเรื่องราวตามพุทธประวัติซึ่งมีสภาพชำรุด แต่จากหลักฐานที่บันทึกนั้นเป็นภาพถ่ายเก่าจึงทำให้ทราบเรื่องราวได้ว่า


- ผนังด้านทิศเหนือ เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคีรี
- ผนังด้านทิศใต้ เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
- ผนังด้านทิศตะวันตก เป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าโปรดเทศนาสั่งสอนพวกศากยวงศ์ที่เมืองกบิลพัสดุ์ และแสดงยมกปาฏิหาริย์

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth 
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com


Admin: Numsomns