มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือฯ ยื้อชีวิตสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งกว่า 400 ชีวิต

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือฯ ยื้อชีวิตสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งกว่า 400 ชีวิต

มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง มีสัตว์ในความดูแลจำนวน 437 ตัว คาดว่าในปีนี้จะมีการรับดูแลสัตว์เพิ่มขึ้นอีก 120 ตัว โดยใช้อาหารมากกว่าวันละ 4 ตัน และมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบโรคพยาธิเม็ดเลือดจากเห็บในสุนัขมากที่สุด และโรคเท้าเปื่อย กีบเน่า โรคตาอักเสบติดต่อในวัวและกระบือ

คุณณัฐธยาน์ พลหาญ ทองลงยา ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่ สุนัข แมว หมู ม้า และไถ่ชีวิตโค กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ ปัจจุบันมูลนิธิมีสัตว์ในความดูแลจำนวน 437  ตัว แบ่งเป็นวัว 130 ตัว ควาย 50 ตัว แมว 50 ตัว สุนัข 200 ตัว ม้า 6 ตัว หมูยักษ์ 1 ตัว คาดว่าในปีนี้จะมีการรับดูแลสัตว์เพิ่มขึ้นอีก 120 ตัว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณณัฐธยาน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมูลนิธิฯ ใช้อาหารในการเลี้ยงดูแลสัตว์มากกว่าวันละ 4 ตัน แบ่งเป็น หญ้า ข้าวโพด ฟาง อาหารเม็ดสำหรับม้า สุนัข แมว แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการดูแลสัตว์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มูลนิธิฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่องและฉีดวัคซีนสำหรับวัว กระบือทุก 6 เดือน สุนัข แมว และสัตว์อื่น ๆ ทุก 1 ปี โดยพบโรคพยาธิเม็ดเลือดจากเห็บมากที่สุดในสุนัข และโรคเท้าเปื่อย กีบเน่า โรคตาอักเสบติดต่อในวัว กระบือ มูลนิธิได้ทำการรักษาและป้องกันด้วยวิธีรับประทานยาดอกซีไซคลีน ฉีดยาไอเวอร์แมกติน สำหรับสัตว์ที่ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจะใช้วิธีการสแกน MRI ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง

มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐในการเป็นคณะกรรมการกับกรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทยสภาในแก้ไขปัญหาปัญหาสุนัข และแมวจรจัด มีการประสานงาน ทำหมันสัตว์ ร่วมแก้ไขปัญหาทารุณกรรมสัตว์ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงวิธีการดูแลสัตว์ รวมไปถึงการออกหน่วยฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คุณณัฐธยาน์ กล่าวสรุป

สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ได้ที่โทรศัพท์ 081-8259995 หรือเฟชบุ๊ค www.fb.com/NewLife4Animal