วัดเจดีย์สี่ห้อง จังหวัดสุโขทัย

วัดเจดีย์สี่ห้อง จังหวัดสุโขทัย

วัดเจดีย์สี่ห้อง เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศใต้ และอยู่ห่างจากวัดเชตุพนไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร จุดเด่นที่สำคัญของวัดนี้ก็คือที่ฐานของเจดีย์ประธานมีภาพปูนปั้นประดับอยู่โดยรอบ ปั้นเป็นรูปบุคคล รูปบุรุษ และรูปสตรี สวมอาภรณ์และเครื่องประดับต่าง ๆกัน ในมือถือภาชนะที่มีพันธุ์พฤกษาแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ ภาชนะนี้เรียกว่า “หม้อปูรณฆฏะ” รูปบุคคลที่กล่าวถึงนี้หากพิจารณาที่บริเวณศีรษะจะสังเกตเห็นร่องรอยของนาคหลายเศียรแผ่พังพานอยู่ด้านหลัง และนั่นก็คือ “มนุษยนาค” ซึ่งเป็นเทพอยู่ในโลกบาดาลตามแบบอย่างคตินิยมในลังกา นอกจากนี้ยังมีปูนปั้นรูปช้างและสิงห์ประดับอยู่ด้วย สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมมาจากศิลปะของลังกา และต่อมาได้พัฒนาให้มาเป็นแบบช่างท้องถิ่นของสุโขทัยเอง

 

 


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/

 


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: munmuang