MQDC พลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่าเดินหน้าจัดวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิต”

MQDC พลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่าเดินหน้าจัดวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC  เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิต”

 

MQDC พลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่าเดินหน้าจัดวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC

เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิต”

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้าย) คุณพิมพ์ผกา เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดัง คุณชวิน อรรถกระวีสุนทร กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณณภัทร เสียงสมบุญ วิสซ์ดอม แบรนด์แอมบาสเดอร์ คุณธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการอุทยานเขาอีโต้ คุณธัญทิพ เจียรวนนท์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการแบรนด์วิสซ์ดอม บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คุณวชิรวุฒิ ตุ้มคง ที่ปรึกษางานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และพ.อ.เสกสรรค์  พรหมศักดิ์ รองเสนาธิการ ค่าย พล.ร.๒ รักษาพระองค์

 

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งบนโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต MQDC จึงริเริ่มโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC (Whizdom Re-Forest by MQDC) และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปลูกฟื้นคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

 

วันที่ 3 กันยายน 2562, ปราจีนบุรี – บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำถึงจุดยืนด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดโครงการ “วิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC” เป็นปีที่ 3 (ครั้งที่ 4 ติดต่อกัน) เพื่อสร้างป่าต้นน้ำในการบรรเทาความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า โดยเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจุดเริ่มต้น ตั้งเป้าทำเป็นแผนระยะยาว 5 ปี และ 10 ปี ในการสร้างเครือข่ายและขยายผลต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกจุดของประเทศ

 

นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการแบรนด์วิสซ์ดอม MQDC กล่าวว่า “โครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC คือโอกาสของทุกคนในการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสานต่อจนเป็น Whizdom Re-forest Community Platform”

“เราเลือกพื้นที่บริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี เพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้อยใหญ่ รวมถึงเป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครนายกมายังคลองประปาที่ซึ่งผลิตน้ำประปาที่เราใช้กัน เมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงลงพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐคือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ. 1 (เขาอีโต้) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี กรมป่าไม้ ในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไป” นายอัษฎา กล่าว 

โดยครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด ปลูก ฟื้น คืน ป่า “เพราะป่า คือบ้านของทุกชีวิต” ตั้งเป้าปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 11,500 ต้น 13 สายพันธุ์ที่มาจากการร่วมปลูกต้นไม้ออนไลน์จากผู้สนใจทั่วไปทาง www.whizdomreforest.com และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 9 ฝาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านโครงการวิสซ์ดอม บริษัทพันธมิตร นักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ รวมถึงวิสซ์ดอม แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด “นาย – ณภัทร เสียงสมบุญ” เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ถือเป็นการสร้าง Community Platform เพื่อขยายฐานกลุ่มคนในการสานต่อโครงการรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแบบฉบับของตนเองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่และคนในเมือง

“ในฐานะคนรุ่นใหม่ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ผมรู้สึกชื่นชมทีมงานที่ได้คิดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่กำลังมีปัญหาและหาทางเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา ทุกคนมีอุดมการณ์เหมือนกันคือต้องการปลูก ฟื้น คืน ป่า เพื่อให้ป่านั้นกลับมาสมบูรณ์ เพราะป่าคือบ้านของทุกชีวิตครับ” นาย ณภัทร กล่าว

 “ที่ผ่านมาตลอดทั้ง 4 ครั้ง ทางโครงการได้สร้างฝายชะลอน้ำมาแล้ว 35 ฝาย ปลูกต้นไม้รวมแล้วกว่า 12,500 ต้นมีคนมาร่วมมือกว่า 1,300 คน ถือได้ว่าวันนี้โครงการ Whizdom Re-forest ของเราได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับป่าในระยะยาวแล้ว” นายอัษฎา กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้โครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC มีแผนที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลทั้งในระดับ Asia และ Global โดยแบ่งเป็น 2 สาขา คือ ประเภท CSR และ Innovation and Invention Awards อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC www.whizdomreforest.com

 

####

เกี่ยวกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

 

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) และมัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

 

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก

 

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com