จ๊ะ อาร์สยาม ควงทนายเปิดใจขายบ้านไม่ได้ทั้งที่มีโฉนดในมือ!

จ๊ะ อาร์สยาม ควงทนายเปิดใจขายบ้านไม่ได้ทั้งที่มีโฉนดในมือ!