วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วัดมหาธาตุ เป็นวัดหลวงและสุสานหลวงประจำเมืองซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย วัดแห่งนี้ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์รายจำนวนมากถึง 200 องค์ เจดีย์ประธานของวัดมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในสมัยสุโขทัย

 

นอกจากนี้ยังมีเจดีย์บริวารรายรอบเจดีย์ประธานทั้งหมดจำนวน 8 องค์ ในส่วนขององค์ที่อยู่ตรงมุมทั้งสี่นั้นเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะหริภุญไชยล้านนา และในส่วนของเจดีย์ที่อยู่กึ่งกลางของทั้งสี่ด้านนั้นเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยซึ่งมีลวดลายปูนปั้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา ดังนั้นบริเวณฐานของเจดีย์ประธานจึงมีปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชลีเดินประทักษิณอยู่โดยรอบ

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns