บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 261,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 261,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด
โดย คุณสมชาย และคุณรุ่งวดี สุขกระสานติ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

“บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร รุ่น 7F-10W Yuwell จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 261,000 บาท”

มอบให้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผู้ป่วยศูนย์ดูแลประคับประคอง โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา