โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ ทำกิจกรรมรักษ์โลกปลูกหญ้าแฝก 

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ ทำกิจกรรมรักษ์โลกปลูกหญ้าแฝก 

โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ  นำโดย คุณปิยะลักษณ์ เพ็ญคุณาพร  ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ  นำทีมพนักงานโรงแรมฯ 

ทำกิจกรรมรักษ์โลกด้วยการร่วมปลูกหญ้าแฝก  เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดินและรักษาสภาพแวดล้อม  พร้อมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

บางกะเจ้า สมุทรปราการ  เมื่อเร็วๆ นี้