เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา The SuperApp for Digital Business Process Revolution

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา The SuperApp for Digital Business Process Revolution

คุณพงศ์พีระ ชวาลาธวัช, รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน The SuperApp for Digital Business Process Revolution” seminar ณ Sora Room, โรงแรม Okura Prestige Bangkok ในวันที่ 26 กันยายน 2562

 

การสัมมนานี้ คุณจินดา ประภาวุฒิกุล, ผู้จัดการทั่วไป ทีม SIG/SSS บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ความรู้ในการบูรณาการ the SuperApp อาทิเช่น Analytics, Robot Automation, CRM, Workflow, E-Tax, Mobile App and Smart Message เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ คุณชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ รองประธานกรรมการฝ่าย IT บริษัท ไดนาตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  มาเล่าถึงประสบการณ์ และความสำเร็จของธุรกิจที่ได้ใช้ Analytics Systems มาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจชั้นนำเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธีรภพ ลิ้มตระกูล โทร: 02-089-4564 มือถือ 095-449-9164 อีเมล์ : theerlym@metrosystems.co.th  Website : https://www.metrosystems.co.th/  FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/